Sedmi razred-Pitagorina teorema

Zrenjanin, OŠ „Žarko Zrenjanin”, odeljenje VII3 i VII4
Matematika, informatika i engleski:
Na današnjem času učenici su se upoznali sa Pitagorinom teoremom koristeći video snimke Khan Academy na engleskom jeziku i On line prevodilac, a zatim rešavali zadatke (na engleskom). Sve ovo je deo projekta ,,Saradnjom do znanja“ u koji je uključena i naša škola.

Tok časa:

PRVI DEO:Pogledali smo kratak film o Pitagorinoj teoremi.

DRUGI DEO:Učenici su preveli date engleske reči na srpski jezik.

square, right triangle, side, length, to figure out, shorter, long, opposite, to call, equal, to solve, to multiply, to substract, square root

TREĆI DEO: Pogledali su video snimak postupka rešavanja jednog zadatka na Khan Academy.

https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/pythag-theorem/v/pythagorean-theorem-2

ČETVRTI DEO: Rešavali su ostale zadatke i rešenja zapisivali u svesku

PETI DEO: Rešili su problemski zadatak.

https://www.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/pythag-theorem/e/pythagorean-theorem-word-problems

Slike možete da pogledate na: https://goo.gl/oSWFFu

 

Šesti razred-Sabiranje i oduzimanje u Z

 

 

Ko kaže da nastavnica zadaje teške zadatke!!!

Uradite zadatke koje su sastavili učenici 6/4.

  1. Od zbira brojeva -52 i 47 oduzmi razliku brojeva -64 i 56.
  2. Razlici brojeva -22 i -18 dodaj razliku brojeva -36 i -14.
  3. Zbiru brojeva -22 i -56 dodaj razliku brojeva 55 i -38.
  4. Odredi zbir apsolutnih vrednosti pet najmanjih nenegativnih brojeva.
  5. Od razlike brojeva -28 i -11 oduzmi zbir brojeva 16 i 22.
  6. Razliku brojeva -36 i -43 oduzmi od zbira brojeva 34 i -24.
  7. Razliku apsolutne vrednosti brojeva -38 i 70 oduzmi od razlike brojeva 28 i -85.
  8. Razlici brojeva -54 i 53 dodaj zbir apsolutnih vrednosti brojeva 185 i -183.
  9. Zbiru broja -72 i apsolutne vrednosti broja 0 dodaj razliku brojeva 135 i 83.
  10. Saberi apsolutne vrednosti dva najmanja negativna broja druge desetice, pa im dodaj zbir prva dva najmanja prosta broja.

Šesti razred-Izrazi sa racionalnim brojevima-Domine

Na času utvrđivanja pravili smo domine, podsetili se kombinatorike, racionalnog broja, decimalnog zapisa, brojevne prave, recipročnog broja.Svaka od 7 grupa je imala sledeće zadatke:

1. Zapiši izraz po želji koristeći samo razlomke.

2. Zapiši tekst koji odgovara datom izrazu.

3. Zapiši izraz u decimalnom zapisu.

4. Zapiši rešenje u obliku razlomka.

5. Zapiši rešenje u decimalnom zapisu.

6. Oboj deo koji odgovara datom rešenju.

7. Označi tačku na brojevnoj pravoj koja odgovara datom rešenju.

8. Zapiši recipročan broj rešenja.

Detaljnije objašnjenje: sestidomineapril2016

domine