Peti razred-Osna simetrija

 

Zadaci u kojima se primenjuje konstrukcija simetrale duži, konstrukcija normale i konstrukcija simetrale ugla    petiosnasimetrija

Advertisements

Složi me-Geometrijska tela

 

Slike geometrijskih tela čiju slagalicu slažete.