Četvrti razred-Kengur bez granica

 

Zadaci sa ranijih takmičenja za učenike 3. i 4. razreda

 

Advertisements

Četvrti razred/Razlomci

Prezentacija je korišćena na času matematike za učenike 4. razreda. Čas je bio održan uz pomoć magične table (Učenici su mogli sami da pišu i obeležavaju po prikazanim slajdovima).  Čas može vrlo uspešno da se održi i samo korišćenjem Power Point prezentacije koja sledi.

Četvrti razred/merenje dužine

Uz pomoć prezentacije koja sledi održala sam čas učenicima četvrtog razreda.  U prvom delu časa učenici su se podsetili šta je metar, koje su mere manje, a koje veće od metra. Nakon toga napravili su svoj lenjir dužine 20 cm. Procenili su da je prosečan čovek visok 170 cm i na osnovu toga procenjivali dužinu predmeta/životinje/građevine date na slikama.

radnilist