Svetska nedelja matematike

tacke

Exploding dots-Tačke koje eksplodiraju

 

1.Mašina 2-1

Pogledaj snimak na linku koji sledi i reši zadatak prva lekcija

Zadatak 1. Koji matematički kod odgovara broju 13?

Zadatak 2. Koji broj odgovara matematičkom kodu 1011?

2. Mašina 3-1

Pogledaj snimak na linku koji sledi i reši zadatak druga lekcija

Zadatak 3. Koji matematički kod odgovara broju 11?

Zadatak 4. Koji broj odgovara matematičkom kodu 202?

3. Mašina 10-1

Pogledaj snimak na linku koji sledi i reši zadatak treća lekcija

Zadatak 5. Koji matematički kod odgovara broju 273?

Zadatak 6. Koji broj odgovara matematičkom kodu 5846?

4. Mašina 8-1

Zadatak 7. Koristeći ,,mašinu“ 8-1, zapiši matematički kod tvojih godina.

5. Matematičko objašnjenje

Pogledaj snimak na linku koji sledi četvrta lekcija

Advertisements

Osmi razred-Valjak

 

Konobar je pravio koktel od isceđenog limuna i isceđene pomorandže. Uzeo je:

40%  soka od limuna iz  čaše oblika valjka poluprečnika osnove 2 cm i visine 15 cm,

20%  soka od pomorandže  iz čaše oblika valjka poluprečnika osnove 4 cm i visine 20 cm,

30 % vode iz čaše oblika valjka poluprečnika osnove 3 cm i visine 25 cm.

Koliko litara koktela je dobio?

Do koje visine je bila napunjena čaša u koju je sipao koktel, ako je poluprečnik osnove čaše 2,5 cm?

Provežbajte zadatke i pomozite konobaru:

Valjak osmi razred

Osmi razred-Piramida

 

Devojka je donela kod zlatara privezak oblika kocke ivice 10 mm. Želela je da napravi dva jednaka priveska oblika pravilne šestostrane piramide čija bi osnovna ivica bila 7 mm.

а)  Kolika bi bi bila visina piramide kada bi zlatar utrošio svo zlato?

b) Zlatar je napravio piramide čije su visine bile po 1 cm. Kolika je zapremina preostalog zlata?

c) Koliko je zlatar zaradio, ako mu je devojka ostavila preostalo zlato? Gustina zlata je 19300kg/m3,
a cenu zlata pronađite sami.

Zadaci za vežbu

osmipiramida