Osmi razred: Tačka, prava, ravan

Prezentacija da se podsetite važnih pojmova, definicja i odnosa tačke, prave i ravni.

Advertisements

Osmi razred-Valjak

 

Konobar je pravio koktel od isceđenog limuna i isceđene pomorandže. Uzeo je:

40%  soka od limuna iz  čaše oblika valjka poluprečnika osnove 2 cm i visine 15 cm,

20%  soka od pomorandže  iz čaše oblika valjka poluprečnika osnove 4 cm i visine 20 cm,

30 % vode iz čaše oblika valjka poluprečnika osnove 3 cm i visine 25 cm.

Koliko litara koktela je dobio?

Do koje visine je bila napunjena čaša u koju je sipao koktel, ako je poluprečnik osnove čaše 2,5 cm?

Provežbajte zadatke i pomozite konobaru:

Valjak osmi razred

Osmi razred-Piramida

 

Devojka je donela kod zlatara privezak oblika kocke ivice 10 mm. Želela je da napravi dva jednaka priveska oblika pravilne šestostrane piramide čija bi osnovna ivica bila 7 mm.

а)  Kolika bi bi bila visina piramide kada bi zlatar utrošio svo zlato?

b) Zlatar je napravio piramide čije su visine bile po 1 cm. Kolika je zapremina preostalog zlata?

c) Koliko je zlatar zaradio, ako mu je devojka ostavila preostalo zlato? Gustina zlata je 19300kg/m3,
a cenu zlata pronađite sami.

Zadaci za vežbu

osmipiramida