Peti razred-Osna simetrija

 

Zadaci u kojima se primenjuje konstrukcija simetrale duži, konstrukcija normale i konstrukcija simetrale ugla    petiosnasimetrija

Advertisements