Peti razred-Različiti zapisi razlomaka

 

Na prezentaciji možete da se podsetite pretvaranja iz jednog zapisa u drugi, prikaza na brojevnoj pravoj, ilustracije razlomaka.

Advertisements

Peti razred: NZD i NZS

 

Zadaci koji se lako rešavaju poznavanjem NZS i NZD datih brojeva.

petideljivostzadaci

 

Advertisements

Peti razred: Najmanji zajednički sadržalac

 

Kako da odredite najmanji zajednički sadržalac dva ili više brojeva.

Advertisements

Peti razred: Najveći zajednički delilac

Kako da odredite najveći zajednički delilac dva ili više brojeva.

Advertisements

Peti razred: Skupovi

 

Priprema za kontrolnu vežbu: PETIprviskupovi

Advertisements

Peti razred-da se podsetimo

Zadaci za proveru i podsećanje šta ste učili:

početakgodine

Advertisements

Peti razred-(NE)jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka

Zadaci da uvežbate jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka.

Peti-Jednačine i nejednačine

 

Advertisements

Peti razred-Sabiranje i oduzimanje razlomaka

 

Nakon rođendanske žurke Milica je oprala trideset čaša. Ana je oprala trećinu čaša više od Milice, a Jovan petinu čaša manje od Ane. Koliko su ukupno oprali čaša nakon žurke?

Provežbajte sabiranje i oduzimanje razlomaka:

Peti razred- sabiranje razlomaka

 

 

Advertisements

Peti razred-Razlomci/Decimalni zapis

 

Mama je poslala Ljubicu, Jocu i Anu u prodavnicu. Treba da kupe tri dvanaestine kilograma  hleba, četvrtinu kilograma mesa i 0,25 kg pirinča. Svako je zadužen da nosi po jedan proizvod. Joca i ovaj put hoće da bude kavaljer i da ponese najteže. Ana tvrdi da je meso najteže, Joca da je pirinač, a Ljubica misli da je hleb. Ko je u pravu?

Provežbajte pretvaranje iz decimalnog zapisa u razlomak i obrnuto.

Razlomci/Decimalni zapis

 

Advertisements