Šesti razred-Četvorougao

 

Prezentacija o četvorouglovima.

Definicije, podela i osobine četvorouglova

 

Advertisements

Šesti razred-Sabiranje i oduzimanje u Z

 

 

Ko kaže da nastavnica zadaje teške zadatke!!!

Uradite zadatke koje su sastavili učenici 6/4.

  1. Od zbira brojeva -52 i 47 oduzmi razliku brojeva -64 i 56.
  2. Razlici brojeva -22 i -18 dodaj razliku brojeva -36 i -14.
  3. Zbiru brojeva -22 i -56 dodaj razliku brojeva 55 i -38.
  4. Odredi zbir apsolutnih vrednosti pet najmanjih nenegativnih brojeva.
  5. Od razlike brojeva -28 i -11 oduzmi zbir brojeva 16 i 22.
  6. Razliku brojeva -36 i -43 oduzmi od zbira brojeva 34 i -24.
  7. Razliku apsolutne vrednosti brojeva -38 i 70 oduzmi od razlike brojeva 28 i -85.
  8. Razlici brojeva -54 i 53 dodaj zbir apsolutnih vrednosti brojeva 185 i -183.
  9. Zbiru broja -72 i apsolutne vrednosti broja 0 dodaj razliku brojeva 135 i 83.
  10. Saberi apsolutne vrednosti dva najmanja negativna broja druge desetice, pa im dodaj zbir prva dva najmanja prosta broja.

Šesti razred-Izrazi sa racionalnim brojevima-Domine

Na času utvrđivanja pravili smo domine, podsetili se kombinatorike, racionalnog broja, decimalnog zapisa, brojevne prave, recipročnog broja.Svaka od 7 grupa je imala sledeće zadatke:

1. Zapiši izraz po želji koristeći samo razlomke.

2. Zapiši tekst koji odgovara datom izrazu.

3. Zapiši izraz u decimalnom zapisu.

4. Zapiši rešenje u obliku razlomka.

5. Zapiši rešenje u decimalnom zapisu.

6. Oboj deo koji odgovara datom rešenju.

7. Označi tačku na brojevnoj pravoj koja odgovara datom rešenju.

8. Zapiši recipročan broj rešenja.

Detaljnije objašnjenje: sestidomineapril2016

domine

Šesti razred-Površina četvorougla i trougla

Fudblaski klub ima dva poligona za vežbanje pokrivena veštačkom travom. Prvi je oblika kvadrata stranice 30 metara, a drugi poligon je oblika pravougaonika čije su stranice 40 metara i 50 metara. U magacinu imaju još 700 kvadratnih metara veštačke trave. Uprava kluba je odlučila da od sve raspoložive trave formira jedan veliki poligon dužine 90 metara. Kolika bi bila širina novog poligona?

sestipovršinacetvorougla2015