Peti razred

1.  Ponavljanje gradiva četvrtog razreda

1.1. Ponavljanje  gradivo četvrtog razreda

1.2. Primer inicijalnog testa inicijalnitest

2. Skupovi

2.1. Zadaci za vežbu skupovi

2.2. Priprema za kontrolnu vežbu zadaciskupovi

3. Osnovni geometrijski objekti

3.1. Osnovni geomtrijski objekti osnovni geometrijski objekti

4. Deljivost brojeva

4.1. Najveći zajednički delilac (prezentacija) NZD

4.2. Najmanji zajednički sadržalac (prezentacija) NZS

4.3. Deljivost brojeva-zadaci za vežbu deljivost

4.4. Zadaci-primena NZD i NZS

5. Ugao

5.1. Zadaci za vežbu uglovi

5.2. Prezentacija o uglovima (složi rečenicu) prezentacija

6. Razlomci

6.1. Razlomci-osnovni pojmovi prezentacija

6.2. O razlomcima prezentacija

6.3. Različiti zapisi razlomaka prezentacija

6.4. Razlomci (predstavljanje, pretvaranje, uporedjivanje, zaokrugljivanje) prezentacija

6.4. Proširivanje/skraćivanje/upoređivanje/decimalni zapis  zadaci

6.5. Prevođenje iz jednog zapisa u drugi/upoređivanje zadaci

6.6. Sabiranje i oduzimanje zadaci

6.7. Jednačine i nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem razlomaka zadaci

6.8. Razlomci (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje) zadaci

6.9. Jednačine i nejednačine sa razlomcima zadaci

7. Osna simetrija

7.1. Preslikavanje osnom simetrijom, normala na datu pravu, simetrala duži, simetrala ugla zadaci

 

Advertisements