Sedmi razred

1. Ponavljanje gradiva šestog razreda

1.1 Zadaci za vežbu SEDMIponavljanjesestog

1.2. Primer inicijalnog testa SEDMIinicijalnitest

2. Kvadriranje i korenovanje

2.1. Prezentacija sa rešenim zadacima Kvadriranje i korenovanje

2.2. Zadaci za vežbu sedmikvadriranjekorenovanje2017

2.3. Priprema za kontrolni zadatak zadaciSEDMIprvirealnibrojevi

3. Pitagorina teorema

3.1. Uvodni čas (na engleskom) Pitagorina teorema

3.2. Zadaci za vežbu Pitagorina teorema

4. Priprema za I pismeni zadatak

4.1. Zadaci za vežbu sedmikvadriranjepitagorinateorema2017

5. Stepenovanje

5.1. Zadaci za vežbu Stepenovanje

6. Mnogougao

6.1. Zadaci za vežbu Mnogougao

7. Polinomi

7.1. Sabiranje, oduzimanje, množenje polinoma zadaci za vežbu

7.2. Kvadrat binoma i razlika kvadrata

zadaci za vežbu

7.3. Rastavljanje polininoma na činioce rastavljanjepolinoma

7.4. Rastavljanje polinoma na činioce, jednačine

jednačine

rastavljanje jednačine

7.5. Prezentacija (srpski jezik i matematika o polinomima) srpski jezik i matematika

8. Zavisne veličine i njihovo predstavljanje

8.1. Zavisne veličine zadaci za vežbu

8.2. Proporcije i razmera zadaciproporcije

9. Krug

9.1. Zadaci za vežbu krug

10. Talesova teorema

10.1. Zadaci za vežbu talesovateoremazadaci

Advertisements